• sprzedaż, doradztwo techniczne
    w zakresie
  • maszyn, urządzeń budowlanych
  • maszyn do obróbki drewna
  • transportu specjalistycznego (cysterny)

"Są dwie drogi, na których tworzy się postęp
- z wykorzystaniem własnych zdolności
i przez korzystanie z maszyn."

ZAPRASZAMY "Pieniądze szczęścia nie dają.
Dopiero zakupy."